Tom 10 Nr 2 (2023): Argumentacja w retoryce/Argumentation in rhetoric

redaktorki numeru: Anna Bendrat, Ewa Modrzejewska, Elżbieta Pawlak-Hejno

Opublikowane: 01-07-2023

Od redakcji