Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy do umieszczenia naszego czasopisma w zbiorach czasopism elektronicznych. Wszystkie artykuły są opublikowane w wolnym dostępie (Open Journal Systems).