Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Polska, https://orcid.org/0000-0002-9732-6482

Sekretarz redakcji

dr Anna M. Kiełbiewska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, https://orcid.org/0000-0001-8910-396X, Polska

Redaktor działu

dr hab.Katarzyna Molek-Kozakowska, Uniwersytet Opolski, Instytut Językoznawstwa, Polska; Vilnius Gediminas Technical University, Litwa  https://orcid.org/0000-0001-9455-7384

dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, https://orcid.org/0000-0002-5677-0296, Polska

dr Ewa Modrzejewska, Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-0913-7540, Polska

Redaktor techniczny

Marta Buchowiecka

Rada Naukowa

Rozalia Klara Bako, Department of Social Sciences, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Hungary

Bruno Capaci, Department of Classical Philology and Italian Studies, Alma Mater Studiorum University of Bologna, Italy, Włochy

Maria Freddi, Faculty of Medicine and Surgery, Vita-Salute San Raffaele University, Milan, Italy

Narcís Iglésias, Languages and Communication Department, University of Girona, Spain

Robert Ivie, Professor Emeritus of American Studies & Communication and Culture at Indiana University, US

James Martin, Politics Department, Goldsmiths, University of London, UK

Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN, Pro Rhetorica - Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej, Polska

Christian Plantin, Professor Emeritus, Université de Lyon 2, Departement des Sciences Humaines et Sociales, and Centre National de Recherches Scientifiques, France

Alejandra Vitale, Faculty of Philosophy and Literature, University of Buenos Aires, Argentina

Igor Zagar, Professor of Rhetoric and Argumentation, Pedagogical Faculty, University of Primorska, Slovenia

Maria Załęska, Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, Polska, współzałożycielka czasopisma i pierwsza redaktor naczelna (w latach 2014-2017)