Kontakt

Polish Rhetoric Society

Katedra Italianistyki UW

ul. Oboźna 8

00-332 Warszawa

Główna osoba do kontaktu

Res Rhetorica

Wsparcie techniczne

Res Rhetorica - Technical Support