Retoryka różnych perspektyw – wprowadzenie do tematu numeru

Autor

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Agnieszka Kampka - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki

    Agnieszka Kampka, doktor habilitowany socjologii, magister filologii polskiej i historii sztuki, jest adiunktem w Instytucie Nauk Socjologicznych i Pedagogiki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Retorycznego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą socjologii polityki, socjologii wizualnej, retoryki i semiotyki społecznej. Opublikowała wiele artykułów poruszających te zagadnienia. Jest autorką książek: Perswazja w języku polityki (2009)  i Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji (2014) oraz redaktorką  tomów: Między znaczeniem a działaniem – retoryka i władza (2012) i Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji (2014), a także współredaktorką tomów Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere (2016), Retoryka wizerunku medialnego(2016)

Bibliografia

Booth, Wayne C. 2004. The Rhetoric of RHETORIC. The quest for effective communication. Oxford: Blackwell Publishing.

Pobrania

Opublikowane

01-10-2023

Jak cytować

“Retoryka różnych Perspektyw – Wprowadzenie Do Tematu Numeru”. 2023. Res Rhetorica 10 (3): 2-4. https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/776.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>