Tom 8 Nr 4 (2021): Współczesne teorie retoryczne/ Contemporary Rhetorical Theories

redaktorki numeru: Agnieszka Kampka, Marta Kobylska

Opublikowane: 27-12-2021