Retoryka (nie)pamięci – wprowadzenie do tematu numeru

Autor

  • Marek Jeziński
  • Anna M. Kiełbiewska
  • Katarzyna Molek-Kozakowska

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Boyden, Michael. 2003. “The rhetoric of forgetting: Elena Esposito on social memory.” Image [&] Narrative – Online Magazine of the Visual Narrative 6; https://www.imageandnarrative.be/inar-chive/mediumtheory/michaelboyden.htm, dostęp 1.03.2024.

Drong, Leszek. 2019. Tropy konfliktu. Retoryka pamięci kulturowej we współczesnej powieści pół-nocnoirlandzkiej. Katowice: Uniwersytet Śląski.

Czachur, Waldemar, Wójcicka, Marta. 2021. „Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych”. W Język(i) w czasie i przestrzeni. Red. Piotr Stalmaszczyk. 211-235. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Czyżewski, Marek, Kowalski, Sergiusz, Tabako, Tomasz (red.). 2010. Retoryka i polityka. Dwudziestolecie polskiej transformacji. Warszawa: WAiP.

Vivian, Bradford. 2010. Public forgetting: The Rhetoric and Politics of Beginning Again. State College: Penn State University Press.

Pobrania

Opublikowane

28-03-2024

Jak cytować

Jeziński, Marek, Anna M. Kiełbiewska, and Katarzyna Molek-Kozakowska. 2024. “Retoryka (nie)pamięci – Wprowadzenie Do Tematu Numeru”. Res Rhetorica 11 (1): 2-5. https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/824.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>