Medium jako remedium. Retoryka początku w polskiej prasie XX i XXI wieku

Autor

  • Agnieszka Maria Kula Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2020.3.10

Słowa kluczowe:

retoryka początku, tekst odredakcyjny, polska prasa, ramy medialne

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest analizie tekstów odredakcyjnych, zamieszczonych w pierwszych numerach nowo powstałych gazet i czasopism. Koncentracja na retoryce początku w polskiej prasie XX i XXI wieku pozwala wyodrębnić kilka zasadniczych mechanizmów, które porządkują przeanalizowany materiał. Niezależnie od czasu, w którym pojawia się tytuł, proponowanej tematyki czy założonej periodyczności, retoryka prasowego rozpoczynania bazuje na obietnicy poprawy sytuacji. Istotą proponowanych narracji, zawartych w pierwszych tekstach odredakcyjnych, jest rama interpretacyjna: medium stanowi remedium na bolączki czasu, w którym powstaje.

Bibliografia

Arystoteles. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Przeł. Henryk Podbielski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. 2009.

Bauer, Zbigniew. 2008. „Gatunki dziennikarskie”. W: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Zbigniew Bauer i Edward Chudziński, 143-173. Kraków: Universitas.

Cyceron, Marek Tulliusz. O mówcy. Przekł., wstęp i koment. Bartosz Awianowicz. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki. 2010.

Czapliński, Przemysław. 1997. Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. Warszawa: Instytut Badań Literackich.

Eco, Umberto. 2010. Apokaliptycy i dostosowani. Przekł. Piotr Salwa. Warszawa: W.A.B.

Fras, Janina. 1990. Dziennikarski warsztat językowy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Furman, Wojciech, Kaliszewski Andrzej, Wolny-Zmorzyński Kazimierz. 2000. Gatunki dziennikarskie, specyfika ich tworzenia i redagowania. Rzeszów: Wyższa Szkoła Zarządzania.

Grzelka, Monika. 2006. „Co nam chce powiedzieć redakcja i jak to robi? Kilka uwag o artykule wstępnym w prasie dla wymagającego czytelnika na materiale »Res Publiki Nowej«”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 12: 59–69.

Grzelka, Monika. 2008. „Czytelnik konsumentem – artykuł wstępny jako tekst marketingowy”. W: Język w marketingu, red. Kazimierz Michalewski, 138–147. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

McLuhan, Marshall. 2004. Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. Przekł. Natalia Szczucka. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.

Ollivier, Bruno. 2010. Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka. Przekł. Iwona Piechnik. Warszawa: Oficyna Naukowa.

PBC 27.11.2019, http://www.pbc.pl/rynek-prasowy.

Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa: Znak.

Wojtak, Maria. 2005. „Osobliwość genologiczna – editorial”, Stil 4: 113–122.

Zimny Rafał, Nowak Paweł. 2009. Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

2020-10-06

Jak cytować

Kula, Agnieszka Maria. 2020. „Medium Jako Remedium. Retoryka początku W Polskiej Prasie XX I XXI Wieku”. "Res Rhetorica" 7 (3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.10.