1.
Załęska M. Recenzja/Review: Bice Mortara Garavelli, Podręcznik retoryki. Przełożyła i opracowała Magdalena Ryszka-Kurczab, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023. RR [Internet]. 2024 Mar. 28 [cited 2024 Jul. 18];11(1):163-6. Available from: https://www.resrhetorica.com/index.php/RR/article/view/825