Grzelka, M. „Recenzja/Review: Paweł Nowak. 2020. Naturalny porządek Rzeczy W języku, KRASP: Warszawa”. "Res Rhetorica", t. 8, nr 4, grudzień 2021, s. 155-61, doi:10.29107/rr2021.4.9.