Łukowska, A. „Retoryka współczesnego Teatru Improwizowanego. Krytyka Gatunkowa Formatu Harold”. "Res Rhetorica", t. 7, nr 3, październik 2020, doi:10.29107/rr2020.3.11.