Piskorska, A. E. „Zastosowanie przenośni Jako Nacechowanej Negatywnie Strategii grzecznościowej W artykułach Prasowych”. 2020. "Res Rhetorica", t. 7, nr 3, październik 2020, doi:10.29107/rr2020.3.4.