Kula, A. M. „Medium Jako Remedium. Retoryka początku W Polskiej Prasie XX I XXI Wieku”. "Res Rhetorica", t. 7, nr 3, październik 2020, doi:10.29107/rr2020.3.10.