[1]
S. Deditius, „O perswazyjnej roli grzeczności w social sellingu”, RR, t. 7, nr 3, paź. 2020.