Załęska, M. (2024) “Recenzja/Review: Bice Mortara Garavelli, Podręcznik retoryki. Przełożyła i opracowała Magdalena Ryszka-Kurczab, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023”, Res Rhetorica, 11(1), pp. 163–166. doi:10.29107/rr2024.1.9.