Łukowska, A. (2020) „Retoryka współczesnego teatru improwizowanego. Krytyka gatunkowa formatu Harold”, "Res Rhetorica", 7(3). doi: 10.29107/rr2020.3.11.