Deditius, S. (2020) „O perswazyjnej roli grzeczności w social sellingu”, "Res Rhetorica", 7(3). doi: 10.29107/rr2020.3.5.