Rosińska-Mamej, A. K. (2020) „(Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi”, "Res Rhetorica", 7(3). doi: 10.29107/rr2020.3.3.