Reszka, A. (2020) „Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Müller ”, "Res Rhetorica", 7(3). doi: 10.29107/rr2020.3.8.