Zawadzki, R. K. (2020) „(Nie)grzeczna asertywność w miłości. Zachowania bohaterów powieści Achilleusa Tatiosa”, "Res Rhetorica", 7(3). doi: 10.29107/rr2020.3.9.