Łukowska, Aleksandra. 2020. „Retoryka współczesnego Teatru Improwizowanego. Krytyka Gatunkowa Formatu Harold”. "Res Rhetorica" 7 (3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.11.