Andrychowski, Kacper. (2020) 2020. „Ideografy W Polskich Realiach? Krytyka Ideograficzna Michaela Calvina McGee W Polskiej Perspektywie Badawczej”. "Res Rhetorica" 7 (3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.12.