Piskorska, Agnieszka Ewelina. (2020) 2020. „Zastosowanie przenośni Jako Nacechowanej Negatywnie Strategii grzecznościowej W artykułach Prasowych”. "Res Rhetorica" 7 (3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.4.