Załęska, M. (2024). Recenzja/Review: Bice Mortara Garavelli, Podręcznik retoryki. Przełożyła i opracowała Magdalena Ryszka-Kurczab, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023. Res Rhetorica, 11(1), 163-166. https://doi.org/10.29107/rr2024.1.9