Grzelka, M. (2021). Recenzja/Review: Paweł Nowak. 2020. Naturalny porządek rzeczy w języku, KRASP: Warszawa. "Res Rhetorica", 8(4), 155-161. https://doi.org/10.29107/rr2021.4.9