Łukowska, A. (2020). Retoryka współczesnego teatru improwizowanego. Krytyka gatunkowa formatu Harold. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.11