Deditius, S. (2020). O perswazyjnej roli grzeczności w social sellingu. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.5 (Original work published 6 październik 2020)