Piskorska, A. E. (2020). Zastosowanie przenośni jako nacechowanej negatywnie strategii grzecznościowej w artykułach prasowych. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.4 (Original work published 6 październik 2020)