Rosińska-Mamej, A. K. (2020). (Nie)grzeczność w kontaktach z ludźmi starszymi. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.3