Ryszkiewicz, M. (2020). Grzeczność akademicka. Retoryczna analiza recenzji w postępowaniu habilitacyjnym. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.2