Reszka, A. (2020). Kulturowy aspekt retoryki niegrzeczności na przykładzie utworów Herty Müller . "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.8