Zawadzki, R. K. (2020). (Nie)grzeczna asertywność w miłości. Zachowania bohaterów powieści Achilleusa Tatiosa. "Res Rhetorica", 7(3). https://doi.org/10.29107/rr2020.3.9