(1)
Grzelka, M. Recenzja/Review: Paweł Nowak. 2020. Naturalny porządek Rzeczy W języku, KRASP: Warszawa. RR 2021, 8, 155-161.