(1)
Łukowska, A. Retoryka współczesnego Teatru Improwizowanego. Krytyka Gatunkowa Formatu Harold. RR 2020, 7.