(1)
Andrychowski, K. Ideografy W Polskich Realiach? Krytyka Ideograficzna Michaela Calvina McGee W Polskiej Perspektywie Badawczej. RR 2020, 7.