(1)
Deditius, S. O Perswazyjnej Roli grzeczności W Social Sellingu. RR 2020, 7.