(1)
Piskorska, A. E. Zastosowanie przenośni Jako Nacechowanej Negatywnie Strategii grzecznościowej W artykułach Prasowych. RR 2020, 7.