(1)
Reszka, A. Kulturowy Aspekt Retoryki niegrzeczności Na przykładzie utworów Herty Müller . RR 2020, 7.