(1)
Kula, A. M. Medium Jako Remedium. Retoryka poczÄ…tku W Polskiej Prasie XX I XXI Wieku. RR 2020, 7.