[1]
Załęska, M. 2024. Recenzja/Review: Bice Mortara Garavelli, Podręcznik retoryki. Przełożyła i opracowała Magdalena Ryszka-Kurczab, Kraków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2023. Res Rhetorica. 11, 1 (Mar. 2024), 163–166. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2024.1.9.