[1]
Grzelka, M. 2021. Recenzja/Review: Paweł Nowak. 2020. Naturalny porządek rzeczy w języku, KRASP: Warszawa. "Res Rhetorica". 8, 4 (grudz. 2021), 155-161. DOI:https://doi.org/10.29107/rr2021.4.9.