Recenzja/Review: Luci Pangrazio and Neil Selwyn, Critical Data Literacies. Rethinking Data and Everyday Life, The MIT Press: Cambridge, Massachusetts, London 2023

Autor

  • Ewa Modrzejewska Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-0913-7540

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.2.10

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Biogram autora

  • Ewa Modrzejewska - Instytut Polonistyki Stosowanej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0003-0913-7540

    Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce (cum laude), adiunkt w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW. Pracuje w Zakładzie Retoryki i Mediów, członek Pracowni Retoryki Stosowanej. Absolwentka dziennikarstwa na UW. Interesuje się retoryką w komunikacji publicznej, w szczególności retoryką wizualizacji danych oraz rozwijaniem szeroko pojmowanych kompetencji medialnych. Współredagowała książki „Debata. Retoryka dla demokracji" (2023); „Retoryka i wartości” (2019); „Retoryka negocjacji” (2018). Członkini zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Bibliografia

D’Ignazio, Catherine, and Lauren Klein. 2020. Data Feminism. Cambridge: The MIT Press.

Es, Karin van, Nicolás López Coombs, and Thomas Boeschoten. 2017. “Towards a Reflexive Digital Data Analysis.” In The Datafied Society Studying Culture through Data, eds. Mirko Tobias Schäfer, and Karin van Es, 109-124. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Gitelman, Lisa (ed.). 2013. “Raw Data” Is an Oxymoron. Cambridge: The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9302.001.0001.

Kitchin, Rob. 2021. Data Lives. How Data Are Made and Shape Our World. Bristol: Bristol University Press.

Pangrazio, Luci, and Julian Sefton-Green. 2019. “The social utility of ‘data literacy.” Learning, Media and Technology, 45(2): 208–220. https://doi.org/10.1080/17439884.2020.1707223.

Rieder Bernhard, and Theo Röhle. 2017. “Digital Methods. From Challenges to Bildung”. In The Datafied Society Studying Culture through Data, eds. Mirko Tobias Schäfer, and Karin van Es, 171–180. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Schäfer, Mirko Tobias, and Karin van Es (eds.). 2017. The Datafied Society Studying Culture through Data. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Opublikowane

30-06-2024

Jak cytować

Modrzejewska, Ewa. 2024. “Recenzja/Review:/Luci/Pangrazio/and/Neil/Selwyn,/Critical/Data/Literacies./Rethinking/Data/and/Everyday/Life,/The/MIT/Press:/Cambridge,/Massachusetts,/London/2023”. Res Rhetorica 11 (2): 160-65. https://doi.org/10.29107/rr2024.2.10.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>