Retoryka początku w korespondencji literackiej (Szymborska, Herbert, Barańczak)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.2.7

Słowa kluczowe:

captatio benevolentiae, intymizacja, korespondencja literacka, mechanizmy więziotwórcze, retoryka początku

Abstrakt

Koncepcja tekstu zbudowana jest na kilku podstawach: z jednej strony interesuje mnie fenomen początku tekstu, retoryczny i pragmalingwistyczny potencjał wstępu. Z drugiej strony – korespondencja literacka ze względu na ponadprzeciętny talent poetycki autorów i autorek wymyka się skodyfikowanym zasadom epistolografii. Sprawa komplikuje się jeszcze (i jak sądzę uatrakcyjnia), gdy weźmiemy pod uwagę, że z korespondencji Szymborskiej z Herbertem i Barańczakiem wyłaniają się portrety przyjaźni, bliskości – i przenikają się światy publiczne i prywatne, a wraz z intymizacją, większą bliskością relacji pojawia się także pytanie o ucieczkę od konwencji. Przyjęta perspektywa jest mikrosytuacyjna i jako taka odnosi się do różnych strategii rozpoczynania listu, charakterystycznych dla tych trojga literatów. Pozwala na wskazanie, na czym polega zjednywanie przychylności odbiorcy, jak łączy się z konstruowaniem tożsamości piszącego, z repetytywnym działaniem więziotwórczym.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Arystoteles. 2009. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka. Przeł. Henryk Podbielski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Barańczak, Stanisław i Herbert, Zbigniew. 2005. Korespondencja (1972-1996), Warszawa: Wydawnictwo Zeszytów Literackich.

Barańczak, Stanisław i Szymborska, Wisława. 2019. Inne pozytywne uczucia też wchodzą w grę. Korespondencja 1972–2011, opracowanie edytorskie R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5.

Całek, Anita. 2019. Nowa teoria listu, Kraków: Biblioteka Jagiellońska i Księgarnia Akademicka.

Chamot, Bolesław. 1988. Homofonia i monolog. Retoryka prozy monologowej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Eco, Umberto. 1990. Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką, przeł. T. Rutkowska, „Przekazy i Opinie” 1990, nr 1-2, 12-36.

Eco, Umberto. 1996. Nieobecna struktura, przeł. A. Weinsberg, P. Bravo, Warszawa:

Grochowski, Grzegorz. 2018. Pamięć gatunków. Ponowoczesne dylematy atrybucji gatunkowej, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Herbert, Zbigniew i Szymborska, Wisława. 2018. Jacyś złośliwi bogowie zakpili z nas okrutnie. Korespondencja 1955-1996, opracowanie edytorskie R. Krynicki. Kraków: Wydawnictwo a5.

Jan Ursyn z Krakowa. 1957. Modus epistolandi. O sposobie pisania pisania listów. Przekł., wstęp L. Winniczuk, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Kita, Małgorzata. 2013. „Polski dyskurs prywatności”, Postscriptum Polonistyczne, nr 1(11), 93-110.

Kula, Agnieszka i Skibski, Krzysztof. 2021. Korespondencyjne autonomie Wisławy Szymborskiej. W Wspólnota. Formy, historie, horyzonty, red. M. Telicki, E. Winiecka, A. Rydz, A. Stankowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. S. 111-122.

Marzec, Lucyna, 2019. „Interpoetyki korespondencji: figury uobecnienia, fikcjonalizacja i zakłócenia technologii obecności”, Forum Poetyki jesień, s. 6-23.

Rybicka, Elżbieta. 2004. „Antropologiczne i komunikacyjne aspekty dyskursu epistolograficznego, Teksty Drugie, nr 4(88), 40-55.

Skwarczyńska, Stefania. 1938. „Teoria listu”. W Archiwum Towarzystwa Naukowego we Lwowie. Wydział 1 Filologiczny. Tom 9. Zeszyt 1, 1-374.

Szajnert, Danuta. 2000. Osoba w paratekstach. W Osoba w literaturze i komunikacji literackiej, red. E. Balcerzan, W. Bolecki. 47-83.Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN.

Wojtak, Maria. 2004. Gatunki prasowe. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pobrania

Opublikowane

30-06-2024

Jak cytować

Kula, Agnieszka. 2024. “Retoryka początku W Korespondencji Literackiej (Szymborska, Herbert, Barańczak)”. Res Rhetorica 11 (2): 119-30. https://doi.org/10.29107/rr2024.2.7.