Topos Matki Polki kontra Mama Zaopiekowana – analiza postów poświęconych zdrowiu psychicznemu współczesnych matek

Autor

  • Paulina Czarnek-Wnuk Uniwersytet Łódzki
  • Agnieszka Barczyk-Sitkowska Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.2.5

Słowa kluczowe:

zdrowie psychiczne, matka, topos, Matka Polka, media społecznościowe

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie, jak o zdrowiu psychicznym mam pisze psycholog Aleksandra Sileńska, znana w sieci jako Mama Terapeutka. Przedmiotem badania stały się jej wpisy z serwisu Facebook, wykorzystano analizę zawartości oraz wybrane narzędzia z zakresu retoryki – kategorię toposu oraz triadę etos, patos, logos. Zaobserwowano, że autorka korzysta w swoich publikacjach głównie ze strategii patosowych oraz etosowych, a propagowany przez nią model Mamy Zaopiekowanej stanowi – w wielu aspektach – opozycję dla toposu Matki Polki, w którym pomijano kwestię zdrowia psychicznego mam.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Arystoteles. 2004. Retoryka. Retoryka dla Aleksandra. Poetyka, przekł. Henryk Podbielski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bartosik-Purgat, Małgorzata. 2016. Media społecznościowe na rynku międzynarodowym. Perspektywa indywidualnych użytkowników, Warszawa: Difin.

Bendrat, Anna, Budzyńska-Daca, Agnieszka, Kampka, Agnieszka, Modrzejewska, Ewa i Załęska, Maria. 2021. „Retoryka w Polsce po 1989 roku. Przegląd kierunków badań”. Poradnik Językowy 10: 26-50. DOI: 10.33896/PorJ.2021.10.2.

Bogdanowska, Monika. 2008. „Topika”. W Retoryka, red. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska--Daca, Piotr Wilczek, 35-56. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Bogołębska, Barbara. 2005. „Współczesne polskie badania nad retoryką i jej zastosowaniami”. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 7: 5-14.

Bogołębska, Barbara, Worsowicz, Monika. 2016. Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Budzyńska-Daca, Agnieszka, Hinton, Martin. 2018. „Topika dialogowania z odbiorcami w polskich i amerykańskich finałowych debatach przedwyborczych”. Studia Semiotyczne XXXI(1): 107-129. DOI: 10.26333/sts.xxxii1.06.

Curtius, Ernst R. 2009. Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. Andrzej Bobrowski. Kraków: Universitas.

Eichstaedt, Jarosław. 2018. „Od toposu poetyckiego do toposu kultury”. W Toposy (w) filozofii. Filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym, red. Maciej Woźniczka, Marek Perek, 39-52. Częstochowa: Wydawnictwo UJD.

Emrich, Berthold. 1977. „Topika i topoi”. Pamiętnik Literacki 68(1): 235-263.

Fiołek-Lubczyńska, Bogumiła. 2021. „Retoryczna perspektywa badawcza reportażu telewizyjnego – uwagi teoretyczne”. W Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna i analityczna, red. Anna Barańska-Szmitko, 5-67. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8220-429-2.04.

Galderisi, Silvana, Heinz, Andreas, Kastrup, Marianne, Beezhold, Julian i Sartorius, Norman. 2017. „Propozycja nowej definicji zdrowia psychicznego”. Psychiatria Polska 51(3): 407-41. DOI: 10.12740/PP/74145.

Grzegorzewski, Krzysztof. 2013. „Koncepcja podmiotu retorycznego jako narzędzie badania języka i retoryki władzy”. Oblicza Komunikacji 6: 9-21.

Imbierowicz, Agnieszka. 2012. „Matka Polka w defensywie? Przemiany mitu i jego wpływ na sytuację kobiet w polskim społeczeństwie”. Ogrody Nauk i Sztuk 2: 430-442. DOI: 10.15503/onis2012.430.442.

Jarosz, Marta. 2019. „Możliwości kontra oczekiwania. Jak komunikują się instamatki i jakie wartości wyznają?”. Kultura – Media – Teologia 39: 50-76. DOI: 10.21697/kmt.39.3.

Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania”. Forum Artis Rhetoricae 1: 7-23.

Kowalczyk, Izabela. 2003. „Matka-Polka kontra supermatka?”. Czas Kultury 5: 11-21.

Krause, Ewa. 2020. „Współczesna kobieta w kontekście macierzyństwa i roli matki”. Wychowanie w Rodzinie XXII (1): 31-56. DOI: 10.34616/wwr.2020.1.031.056.

Lewicka, Monika. 2021. „Matka Polka Pandemiczna – życie codzienne współczesnych matek w czasie pandemii”. Wychowanie w Rodzinie XXIV (1): 13-24. DOI: 10.34616/wwr.2021.1.013.024.

Lewiński, Piotr H. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Maguś, Justyna. 2023. „Instadziennik Mariusza Szczygła jako przykład dyskursu retorycznego”. Res Rethorica 10(3): 44-61. DOI: 10.29107/rr2023.3.3.

Makowska, Małgorzata. 2012. „Matka Polka – konstrukcja złożona”. W Mit, historia, kultura: materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski, red. Jan Skoczyński, 175-182. Kraków: Księgarnia Akademicka.

Michalczyk, Stanisław. 2009. „Uwagi o analizie zawartości mediów”. Rocznik Prasoznawczy 3: 95-109.

Mizera‑Pęczek, Patrycja, Krasnova, Anna. 2021. „Codzienność zawodowa instamatek w okresie pandemii”. Horyzonty Wychowania 20(55): 49-59. DOI: 10.35765/hw.2046.

Modrzejewska, Ewa. 2015. „Retoryka i #media”. Res Rhetorica 4: 51-53.

Modrzejewska, Ewa. 2016. „Ile twarzy Andrzeja Dudy? O retoryce wizerunku medialnego z okładek tygodników”. W Retoryka wizerunku medialnego, red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Katarzyna Molek-Kozakowska, 107-152. Warszawa: Polskie Towarzystwo Retoryczne.

Nadolska-Mętel, Ewa. 2004. „Teoria toposu literackiego”. Roczniki Humanistyczne LII(1): 227-261.

O autorze. Dostęp: 10.11.2023. https://patronite.pl/www.mamaterapeutka.pl.

Ostrowska, Elżbieta. 2004. „Matki Polki i ich synowie. Kilka uwag o genezie obrazów kobiecości i męskości w kulturze polskiej”. W Gender. Konteksty, red. Małgorzata Radkiewicz, 215-228. Kraków: Rabid.

Ostrowska, Karolina. 2023. „Współczesna kobieta – matka w percepcji społecznej. Aspekty socjologiczne i pedagogiczne”. Społeczeństwo. Edukacja. Język 18: 295-314. DOI: 10.19251/sej/2023.18(20).

Packalén Parkman, Małgorzata Anna. 2017. „Macierzyństwo bez lukru i retuszu. Wizerunek Matki Polki w literaturze polskiej po roku 2000 i blogach”. Postscriptum Polonistyczne 20 (2): 63-83.

Parnowski, Tadeusz. 2019. „Zdrowie psychiczne – granice niewiadomego”. W Językowe, prawne i dydaktyczne aspekty porozumiewania się z pacjentem, red. Marek Kulus, Antonina Doroszewska, Marta Chojnacka-Kuraś, 143-159. Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Płońska, Natalia. 2022. „Retoryka Wojciecha Cejrowskiego w przestrzeni internetu. Analiza wpisów na Facebooku, blogu i wypowiedzi na kanale Youtube”. Łódzkie Studia Teologiczne 31 (3): 57-106. DOI: 10.52097/lst.2022.3.57-106.

Pożegnanie z Matką Polką? Dyskursy, praktyki i reprezentacje macierzyństwa we współczesnej Polsce. 2012. red. Renata E. Hryciuk, Elżbieta Korolczuk. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Promoting mental health: concepts – emerging evidence – practice: report of the World Health Organisation. 2005. red. Helen Herrman, Shekhar Saxena, Rob Moodie. Genewa: World Health Organisation.

Rusinek, Michał, Załazińska, Aneta. 2005. Retoryka podręczna, czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Rynkiewicz, Beata. 2015. „Matki Polki – feministki, czyli niebezpieczne związki na obrzeżach kultury. Wokół doświadczeń współczesnego macierzyństwa”. W Kobiety niepokorne. Reformatorki – buntowniczki – rewolucjonistki, red. Izabela Desperak, Inga Kuźma, 185-197. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/7969-873-8.17.

Sobczak, Barbara. 2018. Retoryka telewizji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Szerszunowicz, Joanna. 2013. „Lakunarność jednostki Matka Polka a jej dwujęzyczny opis słownikowy”. Prace Językoznawcze 15 (2): 69-82.

Szymanik-Kostrzewska, Anna. 2022. „Wzór funkcjonowania Matki-Polki jako korelat wypalenia rodzicielskiego i kierowania się wybranymi mitami rodzicielskimi. Wstępne wyniki badań”. Psychologia Rozwojowa 27 (1): 79-97. DOI:10.4467/20843879PR.22.005.16680.

Urbaś, Joanna. 2019. „Instamatka ekspertka – rola Instagrama w upowszechnianiu wiedzy o tematyce dziecięcej”. Studia Socialia Cracoviensia 1 (20): 75-89. DOI: 10.15633/ssc.3800.

Worsowicz, Monika. 2021. „(Neoklasyczna) analiza retoryczna George’a A. Kennedy’ego w perspektywie medioznawczej”. W Metody badania komunikacji i mediów. Perspektywa teoretyczna

i analityczna, red. Anna Barańska-Szmitko, 15-30. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. DOI: 10.18778/8220-429-2.02.

Worsowicz, Monika. 2022. „Na drodze do toposu. Odsłony dziennikarskiego sporu symetrystów z alarmistami”. Res Rhetorica 9 (4): 111-132. DOI: 10.29107/rr2022.4.6.

Ziomek, Jerzy. 2000. Retoryka opisowa. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Pobrania

Opublikowane

30-06-2024

Jak cytować

Czarnek-Wnuk, Paulina, and Agnieszka Barczyk-Sitkowska. 2024. “Topos Matki Polki Kontra Mama Zaopiekowana – Analiza postów poświęconych Zdrowiu Psychicznemu współczesnych Matek”. Res Rhetorica 11 (2): 84-100. https://doi.org/10.29107/rr2024.2.5.