The persuasive power of an image: hostipitality and conviviality in Ana Teresa Fernández’s At the Edge of Distance (2022)

Autor

  • Ewa Antoszek Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej, UMCS w Lublinie

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.2.6

Słowa kluczowe:

retoryka wizualna, wrogościnność, narracja o zagrożeniu latynoskim, artystyczny aktywizm, granica amerykańsko-meksykańska, artyści pochodzenia latynoskiego

Abstrakt

Jako że reprezentacje nurtu głównego, które przestawiają sporną przestrzeń granicy meksykańsko-amerykańskiej często nie uwzględniają różnorodności historii granicznych oraz pomijają wymiar retoryczny, celem niniejszego artykułu jest analiza z perspektywy retoryki wizualnej efektów najnowszego przykładu artystycznego aktywizmu Any Teresy Fernández – jej performansu At the Edge of Distance (2022) i jego dokumentacji. Analiza ta ma na celu zbadanie siły argumentacyjnej obrazów stworzonych przez artystkę, a także ich funkcji. Artykuł bada uniwersalne historie graniczne zawarte w obrazach Fernández i analizuje, w jaki sposób funkcjonują one jako wezwanie do działania – do zakwestionowania wrogościnności, która dotyka Latynosów mieszkających w Stanach Zjednoczonych i zastąpienia jej aktami ponadgranicznej solidarności społecznej.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Aladro-Vico, Eva. 2018. “Artivism: A new educative language for transformative social action.” Comunicar, n. 57, v. XXVI, 2018: 9-18. https://doi.org/10.3916/C57-2018-01

Antoszek, Ewa. 2022. “Challenging the Border Doxa: Selected Examples of Border Artivism.” Res Rhetorica 9 (2):121-37. https://doi.org/10.29107/rr2022.2.7

Antoszek, Ewa. 2023. “Hostipitality and Solidarity in Ivannia Villalobos-Vindas’ Casa en tierra

ajena.” In Cosmopolitan Strangers in US Latinx Literature and Culture: Building Bridges, Not Walls, edited by Esther Álvarez-López and Andrea Fernández-García, 134-149. New York: Routledge.

Antoszek, Ewa. 2021. “Revisiting La Frontera: Consuelo Jiménez Underwood and Ana Teresa Fernández.” Latinidad at the Crossroads: Insights into Latinx Identity in the Twenty-First Century, edited by Amanda Ellen Gerke and Luisa María González Rodríguez, 135-151. Leiden: Brill Rodopi.

Antoszek, Ewa. 2018. “The U.S.-Mexico Border as a Palimpsest in Ana Teresa Fernández’s Art.” Polish Journal for American Studies, Vol. 12 (Spring 2018): 197-210. https://doi.org/10.7311/PJAS.12/1/2018.14

Antoszek, Ewa. 2022. “U.S.–Mexico Border Re-Visions: Border Artivism in Time and Space.” Roczniki Humanistyczne Vol 70 No 11 (2022) “Time and/in Text:” 7-20. https://doi.org/10.18290/rh227011.1

Blair, Anthony J. 1996. “The Possibility and Actuality of Visual Arguments.” Argumentation and Advocacy, vol. 33 nr1: 23-39.

Blair, Anthony J. 2008. “The Rhetoric of Visual Arguments.” Defining Visual Rhetorics, edited by Charles A. Hill and Marguerite Helmers, 41-61. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates.

Bonsiepe, Gui. 2006. “Retoryka wizualno-werbalna.” Ut pictura poesis, edited by Marek Skwara and Seweryna Wysłouch, 159-168. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.

Burgin, Victor. 1986. The End of Art Theory: Criticism and Postmodernity. Hampshire: Macmillan.

Calvo, Luz 2004. “Art Comes for the Archbishop: The Semiotics of Contemporary Chicana Feminism and the Work of Alma Lopez.” Meridians: feminism, race, transnationalism, Vol. 5 (1): 201-224.

Catharine Clark Gallery. Accessed October 1, 2023. cclarkgallery.com/exhibitions/fernandez-at-the-edge-of-distance-ccg-solo-2022

Chavez, Leo R. 2013. The Latino Threat: Constructing Immigrants, Citizens and the Nation. Stanford: Stanford University Press.

Davis, Mike. 2008. Magical Urbanism: Latinos Reinvent the U.S. City. Verso Books.

DeChaine D. Robert, ed. 2012. Border Rhetorics: Citizenship and Identity on the US-Mexico Border. Tuscaloosa: University of Alabama Press.

Derrida, Jacques. 2000. Of Hospitality: Anne Dufourmantelle Invites Jacques Derrida to Respond. Stanford: Stanford University Press.

Elkins, James. 1999. The Domain of Images. Ithaca: Cornell University Press.

Evans, Jessica and Stewart Hall. 2009. Visual Culture: The Reader. Los Angeles-London: Sage Publications.

Fernández, Ana T. Accessed May 5, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2010. Ablution. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2022. At the Edge of Distance. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2013. Erasing the Border/Borrando La Frontera. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2014. Foreign Bodies. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2023. From Within Without You. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2018-19. Of Bodies and Borders. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2022. On the Line. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2010. Pressing Matters. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Fernández, Ana T. 2022. The Space Between Us. Accessed November 10, 2023. anateresafernandez.com.

Foss, Sonja. J. 2008. “Framing the Study of Visual Rhetoric: Toward a Transformation of Rhetorical Theory.” Defining Visual Rhetorics, edited by Charles A. Hill and Marguerite Helmers, 303-313. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates.

Helmers, Marguerite. 2008. “Framing the Fine Arts Through Rhetoric.” Defining Visual Rhetorics, edited by Charles A. Hill and Marguerite Helmers, 63-86. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates.

Helmers, Marguerite and Charles A. Hill. 2008. “Introduction.” Defining Visual Rhetorics, edited by Charles A. Hill and Marguerite Helmers, 1-23. Mayham: Lawrence Erlbaum Associates.

Howells, Richard. 2008. Visual Culture. Cambridge: Polity Press.

Kampka, Agnieszka. 2014. “Retoryka wizualna a świat społeczny.” Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, edited by Agnieszka Kampka, 5-15. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kampka, Agnieszka. 2011. “Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania.” Forum Artis Rhetoricae. 1733-1986, 1/2011: 7-23.

Kampka, Agnieszka. 2014. Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Kaup, Monika. 2001. Rewriting North American Borders in Chicano and Chicana Narrative. New York: Peter Lang.

Mitchell, W.J. Thomas. 2013, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przekł. Ł. Zaremba, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Moma Learning. Accessed May 2, 2023. https://www.moma.org/collection/works/79933

Quintanilla, Leslie. 2020. “Zapateado Rebelde in “Somos Sur”: A Feminist Performance of Transnational Women of Color Border Artivism.” Frontiers: A Journal of Women Studies, Volume 41 (1): 61-86. https://doi.org/10.1353/fro.2020.a755341

Sarna, Paweł. 2014. „Odkrywanie obrazu (w dobie audiowizualności).” Postscriptum Polonistyczne, 14 (2).

“Space blanket” https://en.wikipedia.org/wiki/Space_blanket. Accessed September 5, 2023.

Vargas, Zaragosa. Crucible of Struggle: A History of Mexican Americans from Colonial Times to the Present Era. New York: University of North Carolina, Chapel Hill.

Zelizer, Barbie. 2001. “The As If of Visual Rhetoric.” Paper delivered at Visual Rhetoric, Bloomington, IN, September 6, 2001.

Opublikowane

30-06-2024 — zaktualizowane 01-07-2024

Wersje

Jak cytować

Antoszek, Ewa. (2024) 2024. “The Persuasive Power of an Image: Hostipitality and Conviviality in Ana Teresa Fernández’s At the Edge of Distance (2022)”. Res Rhetorica 11 (2): 101-18. https://doi.org/10.29107/rr2024.2.6.