Leadership and expressivity: The interplay of speech and gesture in Andrzej Duda’s anti-war rhetoric

Autor

  • Magdalena Szczyrbak Uniwersytet Jagielloński
  • Anna Tereszkiewicz Uniwersytet Jagielloński
  • Valentyna Ushchyna Lesya Ukrainka Volyn National University

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2024.2.8

Słowa kluczowe:

retoryka przywódcza, ekspresywność, gest, tożsamość, Ukraina

Abstrakt

Praca omawia związek przywództwa z ekspresywnością na przykładzie wystąpienia Prezydenta RP wygłoszonego w ukraińskim parlamencie 22 maja 2022 r. Badanie czerpie z dotychczasowych ustaleń dotyczących ekspresywności oraz przywództwa dyskursywnego, a także badań nad zachowaniami niewerbalnymi polityków. W pracy zwrócono uwagę na rolę gestów towarzyszących mowie w wyrażaniu emocji i wartościowań, a także na ich udział w budowaniu publicznego wizerunku oraz tożsamości mówcy. Analiza ekspresywności Prezydenta RP, przeprowadzona zgodnie z założeniami Bednarek (2011) na poziomie mikro, mezo i makro, pozwoliła na identyfikację szeregu zasobów językowych i niewerbalnych, za pomocą których Andrzej Duda komunikuje emocje oraz buduje intensywność actio, podkreślając swoje zaangażowanie i pozytywność przekazu. W analizie wskazano ponadto na związek między ekspresją językową i gestyczną a zachowaniami przywódczymi, wyjaśniając, w jaki sposób budowanie relacji z odbiorcą oraz kreślenie wizji mogą poruszać emocje odbiorców i mobilizować ich do działania w dobie wojny i niepewności.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Abner, Natasha, Kensy Cooperrider, and Susan Goldin-Meadow. 2015. “Gesture for Linguists: A Handy Primer.” Language and Linguistics Compass 9 (11): 437–451. DOI: https://doi.org/10.1111/lnc3.12168.

Ancona, Deborah, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski, and Peter M. Senge. 2007. “In Praise of the Incomplete Leader.” Harvard Business Review 85 (2): 92–100, 156.

Ansell, Chris, Boin Arjen, and Paul ‘t Hart. 2014. “Political Leadership in Times of Crisis.” In The Oxford Handbook of Political Leadership. Oxford Handbooks in Politics & International Relations, eds. R. A. W. Rhodes and Paul t' Hart, 418–434. Oxford: Oxford University Press.

Antas, Jolanta, and Anna Załazińska. 2004. “Niewerbalne środki i strategie przekonywania stoso-wane w telewizyjnych debatach polityków.” In Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowanie perswazyjnego, eds. Katarzyna Leszczyńska and Rafał Garpiel, 183–194. Kraków: Nomos.

Avar, Yusuf. 2023. “Poland’s Perspectives on NATO through the Speeches of President Andrzej Duda.” International Journal of Politics and Security 5 (2): 61–77. DOI: https://doi.org/10.53451/ijps.1333325.

Bednarek, Monika. 2008. Emotion Talk Across Corpora. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Bednarek, Monika. 2011. “Expressivity and Televisual Characterisation.” Language and Literature 20 (1): 3–21. DOI: https://doi.org/10.1177/0963947010386884.

Berrocal, Martina, and Aleksandra Salamurović. 2023. “Political Speeches as a Tool of Covid19 Crisis Management?: Discursive and Linguistic Localization of the Crisis in Central Europe and Western Balkans.” In Remedies against the Pandemic, eds. Nadine Thielemann and Daniel Weiss, 44–74. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Blommaert, Jan. 2005. Discourse: A Critical Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Bourdieu, Pierre. 1991. Language and Symbolic Power. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Browse, Sam. 2018. Cognitive Rhetoric: The Cognitive Poetics of Political Discourse. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Bühler, Karl. 1934. Sprachtheorie. Stuttgart: Fischer.

Bull, Peter. 1986. “The Use of Hand Gesture in Political Speeches: Some Case Studies.” Journal of Language and Social Psychology 5 (2): 103–118. DOI: https://doi.org/10.1177/0261927X8652002.

Cacchiani, Silvia. 2017. “Cognitive Motivation in English Complex Intensifying Adjectives.” LEXIS. Journal of English Lexicology 10. DOI: https://doi.org/10.4000/lexis.1079.

Caffi, Claudia, and Richard W. Janney. 1994. “Toward a Pragmatics of Emotive Communication.” Journal of Pragmatics 22 (3-4): 325–373. DOI: https://doi.org/10.1016/0378-2166(94)90115-5.

Casasanto, Daniel, and Kyle Jasmin. 2010. “Good and Bad in the Hands of Politicians: Spontaneous Gestures during Positive and Negative Speech.” PLoS One 5 (7): e11805. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0011805.

Cicero. 2001. On the Ideal Orator (De Oratore). trans. James M. May and Jakob Wisse. New York: Oxford University Press.

Cienki, Alan, and Giansante Giansante. 2014. “Conversational Framing in Televised Political Discourse: A Comparison from the 2008 Elections in the United States and Italy.” Journal of Language and Politics 13 (2): 255–288. DOI: https://doi.org/10.1075/jlp.13.2.04cie.

Dorfmüller-Karpusa, Kathi. 1990. “Intensity Markers.” Journal of Pragmatics 14: 476–483.

Du Bois, John W. 2007. “The Stance Triangle.” In Stancetaking in Discourse: Subjectivity, Evaluation, Interaction (Pragmatics and Beyond New Series 164), ed. Robert Englebretson, 139–182. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Dudek-Waligóra, Gabriela. 2022. “Środki retoryczne w orędziu prezydenta Andrzeja Dudy z dnia 24 lutego 2022 roku.” Studia Neofilologiczne. Rozprawy Językoznawcze 18, 113–129. DOI: https://doi.org/10.16926/sn.2022.18.07.

Fairhurst, Gail. 2007. Discursive Leadership: In Conversation with Leadership Psychology. London: Sage.

Fetzer, Anita, and Peter Bull. 2012. “Doing Leadership in Political Speech: Semantic Processes and Pragmatic Inferences.” Discourse & Society 23: 127–144. DOI: https://doi.org/10.1177/0957926511431510.

Fiehler, Reinhard. 2002. “How to Do Emotions with Words: Emotionality in Conversations.” In The Verbal Communication of Emotions. Interdisciplinary Perspectives, ed. Susan Fussell, 79–106. Mahwah, NJ and London: Lawrence Erlbaum Associates.

Goethals, George R. 2005. “Nonverbal Behaviour and Political Leadership.” In Applications of Nonverbal Communication, eds. Ronald E. Riggio and Robert S. Feldman, 95–115. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Goffman, Irving. 1956. The Presentation of Self in Everyday Life. Edinburgh: University of Edinburgh.

Goldstein, Donna, Kira Hall, and Matthew B. Ingram. 2020. “Trump’s Comedic Gestures as Political Weapon.” In Language in the Trump Era: Scandals and Emergencies, eds. Janet McIntosh and Norma Mendoza-Denton, 97–123. Cambridge: Cambridge University Press.

Hafner, Christoph A., and Tongle Sun. 2021. “The ‘Team of 5 Million’: The Joint Construction of Leadership Discourse during the Covid-19 Pandemic in New Zealand.” Discourse, Context & Media 43: 100523. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dcm.2021.100523.

Hart, Christopher. 2014. Discourse, Grammar and Ideology. Functional and Cognitive Perspectives. London: Bloomsbury.

Hart, Christopher, and Bodo Winter. 2022. “Gesture and Legitimation in the Anti-immigration Discourse of Nigel Farage.” Discourse & Society 33 (1): 34–55. DOI: https://doi.org/10.1177/09579265211048560.

Hall, Kira, Donna M. Goldstein, and Matthew B. Ingram. 2016. “The Hands of Donald Trump: Entertainment, Gesture, Spectacle.” Hau Journal of Ethnographic Theory 6 (2): 71–100. DOI: https://doi.org/10.14318/hau6.2.009.

Hugou, Vincent. 2017. “The WHX Construction (What the Hell…?) and Intensity. A Corpus-based Study.” LEXIS. Journal of English Lexicology 10. DOI: http://journals.openedition.org/lexis/1103. doi:10.4000/lexis.1103.

Hunston, Susan. 2010. Corpus Approaches to Evaluation. Phraseology and Evaluative Language. London and New York: Routledge.

Jarząbek, Krystyna. 2016. Słownik mowy ciała Polaków. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Jaworska, Sylvia. 2021. “Competence and Collectivity: The Discourse of Angela Merkel’s Media Communications during the First Wave of the Pandemic.” Discourse, Context & Media 42. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dcm.2021.100506.

Kendon, Adam. 2004. Gesture. Visible Action as Utterance. Cambridge: Cambridge University Press.

Kloch, Zbigniew. 2019. “Retoryki wodzostwa. Kilka uwag o pewnych przypadkach wypowiedzi przywódczych.” Pamiętnik Literacki 4: 149–159. DOI: https://doi.org/10.18318/pl.2019.4.10.

Knapp, Mark L., Judith A. Hall, and Terrence G. Horgan. 1978. Nonverbal Communication in Human Interaction. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Kraśnicka, Izabela. 2021. “Co nam mówią gesty polityków.” Zdanie 39 (2): 48–52.

Labov, William. 1984. “Intensity.” In Meaning, Form, and Use in Context: Linguistic Applications, ed. Deborah Schiffrin, 43–70. Washington: Georgetown University Press.

Lave, Jean, and Etienne Wenger. 1991. Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge University Press.

Leary, Mark R., Ellen S. Tambor, Sonja K. Terdal, and Deborah L. Downs 1995. “Self-esteem as an Interpersonal Monitor: The Sociometer Hypothesis.” Journal of Personality and Social Psychology 68: 518–530. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.68.3.518.

Lefkovitz, Daniel. 2021. “Indexing Ambivalence. Laterality and Negation in Donald Trump’s Co-speech Gestures.” In The Anthropology of Donald Trump, ed. Jack D. Eller, 95–114. London and New York: Routledge.

Leng, Jie, and Jixia Wu. 2019. “Integrity Perceptions and Behavior Triggered by the Hand-Over--Chest Gesture: A Semiotic Perspective.” Language and Semiotic Studies 5 (3): 20–47. DOI: https://doi.org/10.1515/lass-2019-050302.

Leśniczak, Rafał. 2022. “Demagogia wyborcza. Dyskurs polityczny Andrzeja Dudy i polityków Zjednoczonej Prawicy podczas kampanii prezydenckiej w 2020 roku.” In Od słów do czynów. Rzecz o demagogii, ed. Marek Sokołowski, 141–163. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Martin, James R., and Peter R.R. White 2005. The Language of Evaluation: Appraisal in English. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Matoesian, Gregory M. 2010. “Multimodality and Forensic Linguistics. Multimodal Aspects of Victim’s Narrative in Direct Examination.” In The Routledge Handbook of Forensic Linguistics, eds. Malcolm Coulthard and Alison Johnson, 541–557. London and New York: Routledge.

McGuire, David, James E.A. Cunningham, Kae Reynolds, and Gerri Matthews-Smith. 2020. “Beating the Virus: An Examination of the Crisis Communication Approach Taken by New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern during the Covid-19 Pandemic.” Human Resource Development International 23 (4): 361–379. DOI: https://doi.org/10.1080/13678868.2020.1779543.

McLean, Hamish, and Jacqui Ewart. 2020. Political Leadership in Disaster and Crisis Communication and Management. Cham: Palgrave Macmillan.

McNeill, David. 1992. Hand and Mind. Chicago: Chicago University Press.

Ochs, Elinor. 1996. “Linguistic Resources for Socialising Humanity.” In Rethinking Linguistic Relativity, eds. John J. Gumperz and Stephen C. Levinson, 407–437. Cambridge: Cambridge University Press.

Partington, Alan. 2013. Patterns and Meanings in Discourse: Theory and Practice in Corpus--assisted Discourse Studies (CADS). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.

Parzuchowski, Michał, Aleksandra Szymkow, Wieslaw Baryla, and Bogdan Wojciszke. 2014. “From the Heart: Hand over Heart as an Embodiment of Honesty” Cognitive Processing 15: 237–244. DOI: https://doi.org/10.1007/s10339-014-0606-4.

Quintilian, Institutio Oratoria. Vol. IV. Loeb Classical Library edition, 1920. https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Quintilian/Institutio_Oratoria/.

Schnurr, Stephanie. 2008. Leadership Discourse at Work: Interactions of Humour, Gender and Workplace Culture. Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan.

Sclafani, Jennifer. 2018. Talking Donald Trump: A Sociolinguistic Study of Style, Metadiscourse, and Political Identity. London and New York: Routledge.

Searle, John, and Daniel Vandervecken. 1985. “Speech Acts and Illocutionary Logic.” In Logic, Thought and Action, ed. Daniel Vanderbeken, 109–132. Dodrecht: Springer.

Stein, Dieter, and Susan Wright, eds. 1995. Subjectivity and Subjectivisation. Cambridge: Cambridge University Press.

Streeck, Jürgen. 2008. “Gesture in Political Communication: A Case Study of Democratic Presidential Candidates during the 2004 Primary Campaign.” Research on Language and Social Interaction41 (2): 154–186. DOI: https://doi.org/10.1080/08351810802028662.

Tajfel, Henri. 1978. “Social Categorization, Social Identity and Social Comparison.” In Differentiation between Social Groups: Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations, ed. Henri Tajfel, 61–76. London: Academic Press.

Tracy, Jessica, and Richard Robins. 2008. “The Nonverbal Expression of Pride: Evidence for Cross--Cultural Recognition.” Journal of Personality and Social Psychology 94 (3): 516–530. DOI: https://doi.org/10.1037/0022-3514.94.3.516.

Triantafillidou, Amalia, and Prodromos Yannas. 2023. “Coping with Natural Disasters: Political Leadership Framing of the 2018 Wildfires in Greece.” Journal of Contingencies and Crisis Management 31: 212–225. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-5973.12431.

Waterman, Robert H., Jr. 1990. Adhocracy: The Power to Change. Memphis, TN: Whittle Direct Books.

Weick, Karl E., Kathleen M. Sutcliffe, and David Obstfeld. 2005. “Organizing and the Process of Sensemaking.” Organization Science 16 (4), 409–421. DOI: https://doi.org/10.1287/orsc.1050.0133.

Wodak, Ruth. 2012. “Politics as Usual. Investigating Political Discourse in Action.” In The Routledge Handbook of Discourse Analysis, eds. James Paul Gee and Michael Handford, 525–540. London and New York: Routledge.

Załazińska, Anna. 2013. “Niewerbalne znaki sporu: gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór.” Forum Artis Rhetoricae 1: 34–53.

Opublikowane

30-06-2024

Jak cytować

Szczyrbak, Magdalena, Anna Tereszkiewicz, and Valentyna Ushchyna. 2024. “Leadership and Expressivity: The Interplay of Speech and Gesture in Andrzej Duda’s Anti-War Rhetoric”. Res Rhetorica 11 (2): 131-51. https://doi.org/10.29107/rr2024.2.8.