Niekończąca się historia. Memy internetowe w perspektywie narracji

Autor

  • Paweł Sarna Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
  • Róża Norström UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2022.3.5

Słowa kluczowe:

memy internetowe, koronawirus, narracje, humor wizualny, retoryka uzbrojona

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki analizy ponad 300 polskich memów dotyczących pandemii SARS-CoV-2 z lat 2020-2021. Celem badania było określenie, w jaki sposób memy – traktowane jako nośniki perswazji – narzucają odbiorcom interpretację faktów. Wyróżnienie czterech typów bohaterów: Ofiary, Prześladowcy, Wybawcy i Głupca pozwoliło określić, jakie grupy społeczne obsadzane są w poszczególnych rolach. Role te wraz z odpowiadającymi im typowymi scenariuszami ewokowały narracje, które mogły wywoływać określone opinie i emocje na temat pandemii i związanych z nią zachowań czy decyzji.

Biogram autora

Paweł Sarna - Uniwersytet Śląski w Katowicach. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Od 2013 roku jestem pracownikiem Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych). Pracę doktorską napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana Kisiela obroniłem w kwietniu 2008 r., a 20 maja tegoż roku decyzją Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został mi nadany stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Wybrane publikacje: Monografie: Śląska awangarda. Poeci grupy Kontekst. Katowickie Stowarzyszenie Artystyczne. Katowice 2002 (tom VIII w serii Obrazy Literatury XX wieku pod red. M. Kisiela i W. Wójcika). Przypisy do nicości. O poezji Zbigniewa Bieńkowskiego. Instytut Mikołowski, Mikołów 2010.

Bibliografia

Bruner, Jerome. 2010. Kultura edukacji. Tłum. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz. Kraków: Universitas.

Couldry, Nick, Hepp Andreas. 2016. The Mediated Construction of Reality. Cambridge-Malden: Polity Press.

de Saint Laurent, Constance, Glăveanu Vlad P., Literat, Ioana. 2021. “Internet Memes as Partial Stories: Identifying Political Narratives in Coronavirus Memes”. Social Media and Society, 7: 1–13. doi.org/10.1177/2056305121988932

Denisova, Anastasia. 2019. Internet Memes and Society. Social, Cultural, and Political Contexts. New York: Routledge.

Deuze, Mark. 2011. “Media Life”. Media, Culture & Society, 33 (1): 137–148. doi.org/10.1177/0163443710386518.

Eyman, Douglas. 2015. Digital Rhetoric: Theory, Method, Practice. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Filar, Dorota. 2014. „Narracyjność w badaniach interdyscyplinarnych a kategorie narracyjne w semantyce”. W Narracyjność języka i kultury, red. Dorota Filar, 13–33, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Foss, Sonja K. 2018. Rhetorical Criticism. Exploration and Practice, wyd. 5. Long Grove: Waveland Press.

Frye, Northrop. 1957. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press.

Kampka, Agnieszka. 2011. „Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania”. Forum Artis Rhetoricae, 1:7–23.

Kittler, Ferdynand. 2009. “Towards an Ontology of Media”. Theory, Culture & Society, 26 (2-3): 23–31. doi.org/10.1177/0263276409103106

Kulas, Piotr. 2014. „Narracja jako przedmiot badań oraz kategoria teoretyczna w naukach społecznych”. Kultura i Społeczeństwo, 4: 111–130.

Lilleker, Darren, G., Veneti, Anastasia, Jackson, Daniel. 2019. “Introduction: Visual Political Communication”. W Visual Political Communication, red. Anastasia Veneti, Daniel Jackson, Darren G. Lilleker, 1–13, London: Palgrave Macmillan.

Marczak, Mariola. 2016. „Od inteligencji do klasy średniej. «Dzieje» ethosu inteligenckiego w filmie polskim po roku 1989”. Ethos 29: 187–217. doi.org/10.12887/29-2016-2-114-14

Mularska-Kucharek, Monika. 2011. ”Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim”. Studia Regionalne i Lokalne 2 (44): 76–91.

Nieubuurt, Joshua. 2021. “Internet Memes: Leaflet Propaganda of the Digital Age”. Frontiers in Communication, 5: 1–14. doi.org/10.3389/fcomm.2020.547065

Norström Róża, Sarna, Paweł. 2021. “Internet memes in Covid-19 lockdown times in Poland”. Comunicar, 67: 75–85. doi.org/10.3916/C67-2021-06

Ornatowski, Cezar M. 2021. “Retoryka uzbrojona: walka o świadomość we współczesnej przestrzeni medialnej”. Res Rhetorica 8 (4): 14–39. doi.org/10.29107/rr2021.4.1

Ptaszek, Grzegorz. 2019. Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rosner, Katarzyna. 2003. Narracja, tożsamość, czas. Kraków: Universitas.

Rowland, Robert. 2009. “The Narrative Perspective”. W Rhetorical Criticism. Perspectives in Action, red. Jim A. Kuypers, 117–142. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.

Shifman, Limor. 2014. Memes in Digital Culture. Cambridge and London: MIT Press.

Wasilewski, Jacek. 2012. Opowieści o Polsce. Retoryka narracji. Warszawa: Studio Headmade.

Wójcicka, Marta. 2019. Mem internetowy jako multimodalny gatunek pamięci zbiorowej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Zaśko-Zielińska, Monika. 2018. „Ocena stabilności ekspresywnej jednostek leksykalnych – propozycja opisu”. Orbis Linguarum 51: 7–15.

Ziomek, Jerzy. 1990. Retoryka opisowa. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo.

Pobrania

Opublikowane

2022-10-10

Jak cytować

Sarna, Paweł, i Róża Norström. 2022. „Niekończąca Się Historia. Memy Internetowe W Perspektywie Narracji”. "Res Rhetorica" 9 (3):80-97. https://doi.org/10.29107/rr2022.3.5.