Rhetoric and linguistics: forms of connection in the interdisciplinary research

Autor

  • Maria Załęska Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2021.3.7

Słowa kluczowe:

retoryka, lingwistyka, interdyscyplinarność, dyskurs akademicki, metagatunki, taksonomia Blooma

Abstrakt

Większość badań nad relacjami retoryki i lingwistyki uwzględnia przede wszystkim perspektywę treści, tj. nakładające się obszary tematyczne obu dyscyplin jako podstawę badań interdyscyplinarnych z ich udziałem. W artykule przyjęto natomiast perspektywę form połączenia między dyscyplinami. Przedmiotem badania są głównie mikroformy połączeń między dyscyplinami, widoczne w konkretnych tekstach, ujęte na tle takich makroform, jak m.in. interdyscyplinarność. Proponowany model pokazuje szersze zagadnienie łączliwości retoryki z innymi dyscyplinami, interesujące w kontekście często nierównego poziomu wykształcenia formalnego badaczy w dyscyplinach, które łączą: jedną nabywają bowiem formalnie, w procesie studiów, drugą – zazwyczaj retorykę – nieformalnie, w procesie własnego dokształcania akademickiego. W artykule została zaadaptowana taksonomia Blooma (1956), dotycząca sposobów osiągania celów poznawczych w trakcie uczenia się, w omawianym wypadku dotyczącego interdyscyplinarnego ujmowania omawianych zagadnień. Dzięki niej, wykorzystując fragmenty konkretnych tekstów, można uzyskać wgląd w proces łączenia retoryki z lingwistyką z perspektywy samych autorów podejmujących badania interdyscyplinarne.

Pobrania

Statystyki pobrań niedostępne.

Bibliografia

Albano Leoni, Federico, and Maria Rosaria Pigliasco, eds. 1979. Retorica e scienze del linguaggio (SLI – Atti del X congresso internazionale di studi, Pisa, 3 maggio-giugno 1976). Roma: Bulzoni.

Anderson, Lorin W., and Krathwohl David, eds. 2001. A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Bendrat, Anna, Agnieszka Budzyńska-Daca, Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska, and Maria Załęska. 2021. “Rhetoric in Poland.” Southern Communication Journal 86(2): 119-133. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/1041794X.2021.1882547.

Bloom, Beniamin, ed. 1956. Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain. New York: McKay.

Duszak, Anna. 1994. “Academic Discourse and Intellectual Styles.” Journal of Pragmatics 21: 291-313.

Forehand, Mary. 2005. “Bloom’s Taxonomy: Original and Revised.” In Emerging Perspectives on Learning, Teaching, and Technology, ed. Michael Orey, 41-47. https://textbookequity.org/Textbooks/Orey_Emergin_Perspectives_Learning.pdf.

Garavelli, Bice Mortara. 1990. “Retorica e analisi del discorso.” Lingua e Stile XXV (3): 495-507.

Garavelli, Bice Mortara. 1995. Ricognizioni. Retorica, grammatica, analisi di testi. Napoli: Morano.

Gibbons, Michael, Camille Limoges, Helga Nowotny, Simon Schwartzman, Peter Scott, and Martin Trow. 1994. The new production of knowledge. The dynamics of science and research in contemporary societies. London: Sage.

Giltrow, Janet. 2002. “Meta-Genre.” In The Rhetoric and Ideology of Genre: Strategies for Stability and Change, ed. Richard Coe, Lorelei Lingard, and Tatiana Teslenko, 187-205. Cresskill, NJ: Hampton.

Govier, Trudy. 1987. Problems in Argument Analysis and Evaluation. Dordrecht – Holland and Providence RI – USA: Foris Publications.

Grice, Paul. 1989. Studies in the Way of Words. Cambridge: Harward UP.

Gu, Yueguo, 1993. “The impass of perlocution.” Journal of Pragmatics 20: 405-432.

Gu, Yueguo. 1994. “Pragmatics and rhetoric: a collaborative approach to conversation.” In Pretending to Communicate, ed. Herman Parret,173-195. Berlin: Walter de Gruyter.

Haase, Fee-Alexandra. 2014. “The Concept of ‘Rhetoric’ in a Linguistic Perspective: Historical, Systematic, and Theoretical Aspects of Rhetoric as Formal Language Use.” Res Rhetorica 1(1): 26-45.

Hopper, Paul J. 2007. “Linguistics and Micro-Rhetoric. A Twenty-First Century Encounter.” Journal of English Linguistics 35(3): 236-252.

Klein, Julie Thompson. 1990. Interdisciplinarity: History, theory, and practice. Detroit: Wayne State University Press.

Klein, Julie Thompson. 1996. Crossing boundaries: Knowledge, disciplinarities, and interdisciplinarities. Charlottesville, VA: University Press of Virginia.

Klein, Julie Thompson. 2021. Beyond interdisciplinarity. Boundary work, collaboration, and communciation in the 21st century. Oxford: Oxford University Press.

Liu, Yameng, and Chunshen Zhu. 2011. “Rhetoric as Antistrophos of pragmatics: Toward a “Competition of Cooperation” in the study of language use.” Journal of Pragmatics 43: 3403-3415.

Ludovico, Anna. 1979. “Retorica e scienze del linguaggio. Per una funzionale ridefi nizione dei termini.” In Retorica e scienze del linguaggio (SLI – Atti del X congresso internazionale di studi, Pisa, 3 maggio-2 giugno 1976), ed. Federico Albano Leoni and Maria Rosaria Pigliasco, 11-24. Roma: Bulzoni.

Mamcarz-Plisiecki, Artur. 2018. “Retoryka i językoznawstwo – obszary spotkania.” Roczniki Humanistyczne LXVI (6): 111-135. http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.6-7.

Parret, Herman. 2006. “Vers une rhétorisation de la linguistique: l’esprit de la rhétorique et le discours.“ In Retorica e scienze del linguaggio. Teorie e pratiche dell’argomentazione e della persuasione, ed. Stefania Bonfiglioli and Costantino Marmo, 137-152. Roma: Aracne.

Piazza, Francesca. 2011. “L’arte retorica: antenata o sorella della pragmatica?” Esercizi Filosofici 6: 116-132.

Rigotti, Eddo. 1997. “La retorica classica come una prima forma di teoria della comunicazione.” In Understanding Argument. La logica informale del discorso, ed. G. Elisa Bussi, Marina Bondi, and Francesca Gatta, 1-8. Forlì: CLUEB.

Sokal, Alan D., and Jean Bricmont. 1998. Intellectual impostures. Postmodern philosophers’ abuse of science. London: Profile Books.

Soozandehfar, Seyyed Mohammad Ali, and Mohammad Reza Adeli. 2016. “A Critical Appraisal of Bloom’s Taxonomy.” American Research Journal of English and Literature 2: 1-9.

Still, Arthur, and James M. M. Good. 1992. “Mutualism in the human sciences: towards the implementation of a theory.” Journal for the Theory of Social Behaviour 22: 105-128.

Venier, Federica. 2007. “Per un superamento della dicotomia langue/parole: sentieri paralleli e intersezioni di retorica, linguistica testuale e pragmatica linguistica.” Acta Romanica Basiliensia 18: 9-52.

Załęska, Maria. 2006. “Pogranicza dyscyplin: językoznawstwo a retoryka.” In Retoryka w Polsce. Teoria i praktyka w ostatnim półwieczu, ed. Marek Skwara, 11-38. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.

Załęska, Maria. 2008. „Retoryka a językoznawstwo.” In Retoryka, ed. Maria Barłowska, Agnieszka Budzyńska-Daca, and Piotr Wilczek, 174-194. Warszawa: PWN.

Załęska, Maria. 2012. “Ordre et chaos dans les disciplines. L’exemple de la rhétorique. Semen.”Revue de sémio-linguistique des textes et discours 34: 35-50.

Załęska, Maria. 2014. Retorica della linguistica. Scienza, struttura, scrittura. Frankfurt am Main etc.: Peter Lang.

Załęska, Maria. 2016. “Krytyka wiedzy specjalistycznej: między kryteriami merytorycznymi a interpersonalnymi.” In Retoryka – wiedza – krytyka, ed., 5-24. Warszawa: PTR. http://retoryka.edu.pl/wp – content/uploads/2015/09/Retoryka – wiedza – krytyka.pdf.

Opublikowane

01-10-2021

Jak cytować

Załęska, Maria. 2021. “Rhetoric and Linguistics: Forms of Connection in the Interdisciplinary Research”. Res Rhetorica 8 (3): 125-39. https://doi.org/10.29107/rr2021.3.7.

Inne teksty tego samego autora