Framed for Lying: Statistics as In/Artistic Proof

Autor

  • Daniel Libertz University of Pittsburgh

DOI:

https://doi.org/10.29107/rr2018.4.1

Abstrakt

Z jednej strony statystyki mogą być użyte jako skuteczne narzędzie retoryczne w dyskursie politycznym. Z drugiej – tzw. oporni odbiorcy mogą z łatwością je odrzucić jako nieprzekonywające. W artykule wskazuję na związek między traktowaniem statystyk jako arystotelesowskich dowodów „nieartystycznych” (gr. pisteis atechnoi, łac. probationes inartificiales) a postrzeganiem ich przez wspomniany typ odbiorców jako źródła kłamstwa. Korzystając z medioznawczej koncepcji ramowania, badam, kiedy język używany do opisu statystyk może efektywniej służyć odbiorcom. Twierdzę, że dzieje się tak wtedy, gdy odbiorca rozumie sposób tworzenia statystyk jako elementu społecznego procesu. Statystyki nie są dowodami same w sobie, ale raczej są wykorzystane przez retora, by swą argumentację wzmacniać. Jeśli istotą zrozumienia statystyk jest ich interpretacja, autorzy przekazów powinni zachęcać odbiorców do tego procesu myślowego, a nie narzucać własne interpretacje. W swoim wywodzie przywołuję przykłady artykułów prasowych wykorzystujących statystyki na temat imigracji w Stanach Zjednoczonych, by omówić dwa rodzaje ramowania: takiego, które ma utwierdzać w gotowych interpretacjach i takiego, które zaprasza czytelnika do własnej interpretacji.

Bibliografia

Abelson, Robert P. 1995. Statistics as Principled Argument. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Aristotle. 2007. On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse, trans. George A. Kennedy. New York: Oxford University Press.

Berthoff, Ann E. 1981. The Making of Meaning: Metaphors, Models, and Maxims for Writing Teachers. Montclair, NJ: Boynton/Cook.

Best, Joel. (2001) 2012. Damned Lies and Statistics, Updated Edition. Berkeley: University of California Press.

Borjas, George J. 2016. “Yes, Immigration Hurts American Workers.” Politico. September. https://www.politico.com/magazine/story/2016/09/trump-clinton-immigration-economy-unemployment-jobs-214216.

Burke, Kenneth. 1966. Language as Symbolic Action. Berkeley: University of California.

Casteel, Kathryn, and Michelle Cheng. 2017. “Refugees May Be Good for the Economy.” FiveThirtyEight. June 14. https://fivethirtyeight.com/features/refugees-may-be-good-for-the-economy/

Dahl, Trine. 2015. “Contested Science in the Media: Linguistic Traces of News Writers’ Framing Activity.” Written Communication. 32 (1): 39-65.

Entman, Robert M. 1993. “Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm.” Journal of Communication 43 (4): 51-58.

Entman, Robert M. 2004. Projections of Power. Chicago: The University of Chicago Press.

Entman, Robert M., Jörg Matthes, and Lynn Pellicano. 2009. “Nature, Sources, and Effects of News Framing.” In The Handbook of Journalism Studies, eds. Karin Wahl-Jorgensen and Thomas Hanitzsch, 175-189. New York: Routledge.

Fahnestock, Jeanne. 2011. Rhetorical Style: The Uses of Language in Persuasion. New York: Oxford University Press.

Gamson, William A., and Andre Modigliani. 1987. “The Changing Culture of Affirmative Action.” In Research in Political Sociology, eds. R.G. Braungart and M.M. Braungart, 137-177. Greenwich: JAI Press.

Gitelman, Lisa, and Virginia Jackson. 2013. “Introduction.” In “Raw Data” is an Oxymoron, ed. Lisa Gitelman, 1-14. Cambrdige, MA: Massachusetts Institute of Technology.

Giffen, Robert. 1892. “On International Statistical Comparisons.” Economic Journal 2 (6): 209–238.

Hartelius, E. Johanna. 2011. The Rhetoric of Expertise. Lanham: Lexington Books.

Kahneman, Daniel, and Amos Tversky. 1984. “Choices, Values, Frames.” American Psychologist 39 (4): 341-350.

Kuypers, Jim A. 2009. “Framing Analysis.” In Rhetorical Criticism: Perspectives in Action, ed. Jim A. Kuypers, 181-203. Lanham: Lexington Books.

Lee, Peter. “Lies, Damned Lies and Statistics.” Accessed June 14, 2018. https://www.york.ac.uk/depts/maths/histstat/lies.htm.

Manovich, Lev. 2001. The Language of New Media. Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology.

Ott, Brian L. and Eric Aoki. 2002. “The Politics of Negotiating Public Tragedy: Media Framing of the Matthew Shepard Murder.” Rhetoric & Public Affairs 5 (3): 483-505.

Porter, Theodore M. 1995. Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public Life. Princeton: Princeton University Press.

Potter, Jonathan, Margaret Wetherell, and Andrew Chitty. 1991. “Quantification Rhetoric - Cancer on Television.” Discourse & Society 2 (3): 333–365.

Resnick, Brian. 2016. “These Scientists Can Prove it’s Possible to Reduce Prejudice.” Vox. April 8. https://www.vox.com/2016/4/7/11380974/reduce-prejudice-science-transgender.

Roeh, Itzhak, and Saul Feldman. 1984. “The Rhetoric of Numbers in Front-page Journalism: How Numbers Contribute to the Melodramatic in the Popular Press.” Text 4 (4): 347-368.

Thibodeau, Paul S., and Lera Boroditsky. 2011. “Metaphors We Think With: The Role of Metaphor in Reasoning.” Plos One 6 (2): 1-11.

Wolfe, Joanna. 2010. “Rhetorical Numbers: A Case for Quantitative Writing in the Composition Classroom.” College Composition and Communication 61 (3): 452–475.

Opublikowane

2018-12-31

Jak cytować

Libertz, Daniel. 2018. „Framed for Lying: Statistics As In/Artistic Proof”. "Res Rhetorica" 5 (4). https://doi.org/10.29107/rr2018.4.1.