Zapowiedzi

Retoryka ruchów społecznych

Redaktor numeru: Agnieszka Kampka (agnieszka_kampka@sggw.pl)

 Retoryka ruchów społecznych to propozycja kolejnego numeru tematycznego czasopisma „Res Rhetorica” planowanego na 2018 rok.

Ruchy ekologiczne, feministyczne, antyglobalistyczne, związane z obroną tożsamości etnicznej, narodowej czy seksualnej, ruchy polityczne działające na rzecz demokracji są nieodłącznym elementem sfery publicznej.

Protesty, manifestacje, obywatelski opór, walka o prawa różnych grup, debaty – to różne formy aktywności, które są analizowane w perspektywie retorycznej.  Ruch formułuje żądania, przedstawia je, uzasadnia, przekonuje rządzących i opinię publiczną do swoich racji. Różnorodność grup wymaga także debat i dyskusji wewnątrz ruchu. Podejmowane są działania, które służą budowaniu tożsamości i określaniu osób/zjawisk, przeciwko którym ruch występuje.

Czy retoryka i formy działania ruchu zależą od jego celu? Kontekstu kulturowego? Co w retoryce ruchów społecznych zmienił Internet i możliwość perswazji poprzez media społecznościowe? Czy można mówić dziś o uniwersalnych, globalnych wzorcach protestu i zaangażowania? Jak wykorzystywane są emocje i autorytety w retoryce ruchów społecznych?

Zapraszamy do refleksji i nadsyłania tekstów dotyczących następujących zagadnień:

 • retoryka protestu – co ją charakteryzuje
 • czy nowe media to nowa retoryka ruchów społecznych
 • obecność w przestrzeni publicznej jako działanie retoryczne
 • różnorodność form perswazyjnych
 • medialna reakcja na działalność ruchów społecznych
 • ruch społeczny jako głos w debacie publicznej
 • formy argumentów ruchów społecznych
 • retoryka wizualna i jej znaczenie w działalności ruchów społecznych
 • historia retoryki protestu i walki o prawa
 • zróżnicowanie perswazji w zależności od celów ruchu
 • podobieństwa i różnice międzykulturowe

 

termin nadesłania tekstu: 31 stycznia 2018 roku


Retoryka dziennikarstwa

Redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska (molekk@uni.opole.pl)

Jeśli celem dziennikarstwa jest przekonanie odbiorców do przyjęcia pewnych twierdzeń, postaw czy chociaż do zwrócenia uwagi na określoną kwestię, można mówić o jego potencjale retorycznym. Skoro nowe technologie informacyjne i komunikacyjne od jakiegoś czasu coraz bardziej się upowszechniają w życiu codziennym, warto podsumować ich wpływ na językowe, tekstowe, interakcyjne, gatunkowe i perswazyjne aspekty przekazu wiadomości. Teksty zgłaszane do numeru mogą dotyczyć takich obszarów, jak:


• Dziennikarski obiektywizm/neutralność jako praktyka retoryczna
• Etos (a wizerunek) współczesnego dziennikarza
• Nowa retoryka dziennikarstwa cyfrowego?
• Retoryka (etyka) prasy opiniotwórczej, prasy bulwarowej, mediów społecznościowych
• Retoryczna konstrukcja „poczytności” i „oglądalności” (ang. newsworthiness)
• Fałszywe wiadomości, postprawda, wykorzystywanie anonimowych źródeł a logos
• Panika moralna i wzbudzanie sensacji a retoryczne mechanizmy budowania zaangażowania odbiorcy
• Retoryczny wymiar tradycyjnych i nowych gatunków dziennikarstwa opiniotwórczego
• Hybrydyczne formy dziennikarstwa (np. infotainment, docudrama)
• Obrazy w wiadomościach/ analizach politycznych i ich potencjał perswazyjny
• Język dziennikarstwa a język materiałów promocyjnych, działalności PR, propagandy społeczno-politycznej
• Dziennikarstwo alternatywne, amatorskie, obywatelskie i jego retoryka
• Kompetencja retoryczna w edukacji medialnej.


Innym obszarem zainteresowań może być refleksja metodologiczna: jak instrumentarium retoryki może być stosowane do analizy (krytyki) praktyk dziennikarskich.

Daty
● termin nadesłania tekstu: 30 listopada 2017 roku
● planowany termin publikacji: marzec  2018 roku